Voor alle foto's op deze site geldt:

Copyright 2000-2007
Niets op deze website mag worden verveelvoudigd
 en/of openbaar gemaakt worden op welke 
wijze dan ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
 van de auteursrechthebbende 
in deze Menno Bausch Fotografie.
Voor meer informatie omtrent het gebruiken
van foto's kunt U ons mailen.

Alle rechten zijn voorbehouden.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de
 website van Menno Bausch Fotografie  wordt 
geacht op de hoogte te zijn van het hierboven
 vermelde. 

Klik op het zwaailicht om verder te gaan:

Klik  als U niet akkoord gaat met 
bovengenoemde Hier